سامانه جامع ارتباط مردمی (137)

سامانه 137، پل ارتباطی شهروندان با شهرداری می باشد؛ شهروندان عزیز می توانند درخواست های خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایند.

فهرست