مسئول انبار و کسب و پیشه

null

علی رهنما

مسئول انبار و کسب و پیشه

شرح وظایف :

  • اداره و هدايت امور اموال و انبارهاي شهرداري.
  •  نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها و انجام امور انبار گرداني .
  • ـپيگيري و نظارت بر تحويل و تحول اثاثيه منقول شهرداري و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .
  •  صورت برداري و برچسب زدن بر روي اثاثيه و اموال منقول و كنترل در نحوة استفاده وسايل و قطعات ، ماشين آلات و لوازمي كه جنبه سرمايه اي دارند.
  • پيش بيني لوازم و قطعات مورد نياز كه در انبارها موجود نمي باشد.
  •  تطبيق و كنترل اجناس خريداري شده و وارده و امضا‌ء قبوض و فرمها و صورتجلسات مربوطه.
  • تهيه و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .
  • انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.
  • همکاری مستمر با اداره بازرگانی و نظارت شهرستان جهت بازرسی از واحدهای صنفی
  •  پیگیری وصول عوارض سالیانه کسب و پیشه
فهرست