واحد درآمد

null

سرکار خانم پاکباز

مسئول واحد درآمد

شرح وظایف :
 • مطالعه و بررسی به منظور پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد با همکاری امور مالی.
 • صدور دستورالعمل های لازم به منظور ایجاد تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان.
 • اتخاذ تدابیر لازم بمنظور استیفای حقوق شهرداری.
 • بحیطه  وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان.
 • بررسی و پیگیری لازم در خصوص مشکلات و معضلات درآمدهاي شهرداری.
 • وصول درآمدها و ثبت اقلام درآمدي در دفاتر مالي شهرداري.
 • وصول تمام درآمد واحدهای مختلف شهرداری.
 • جمع آوري اطلاعات دقيق از طلب هاي شهرداري، ادارات، ارگان ها، پيمانكاران، اشخاص حقيقي و حقوقي (مسكن، ساخت و سازها، كسبه) جرايم كميسيون ۱۰۰، ماده ۷۷ و ….
 • جمع آوري اطلاعات مريوط به پيش بيني هر درآمد و ميزان وصولي آن.
 • شناسايي بدهي ادارات و ارگانها.
 • بررسي صدور مجوزهاي شهرداري (پروانه ساختماني و …) و امتيازهاي شهرداري.
 • شناسايي درآمد هاي معوقه شهرداری.
 • برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمدي.
 • اقدام لازم به منظور تهيه دفترچه عوارض محلي.
 • برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمد و عوارض شهرداري.
 • نظارت برجذب وصول عوارض و درآمد هاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آن ها.
 • نظارت بر عملكرد كميسيون هاي مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمد هاي مرتبط
 • ارائه راهكارهاي اجرايي و كاربردي در خصوص وصول هر يك از كدهاي  درآمدي.
 • شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.
 • تنظیم و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات واحد مربوطه به مدیریت
 • انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که در حدود وظایف ارجاع میگردد.
 • تقسیط و دریافت چک جهت کلیه عوارضات.
 • اخذ چک های ضمانتی جهت صورتجلسات توافقی فی مابین مودی و شهرداری و ثبت در دفاتر اسناد دریافتی
 • ارسال چکهای دریافتی به بانک و پیگیری در وصول آن.
 • پیگیری چکهای برگشتی و اقدام در وصول آن.
 • صدورفیش های درآمدی  کلیه عوارضات دوایر مختلف شهرداری
 • ثبت کلیه چکهای دریافتی در سیستم نرم افزار و صدور گزارشات مربوطه و همزمان ثبت در دفاتر اسناد دریافتی
فهرست