«آگهی مزایده »

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. «آگهی مزایده »

 

 

شهرداری فلاورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 103/5  مورخ 22/02/1400 شورای محترم اسلامی شهر فلاورجان موارد زیر را با مشخصات مربوطه بر اساس قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده به فروش برساند.

یک قطعه زمین به مساحت حدوداً 59 مترمربع واقع در شهر فلاورجان بلوار دانشگاه- ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی- مجاور ملک مسعود شفیعی.

1)قیمت پایه:

پلاک زمین به متراژ حدوداٌ 59 مترمربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر مترمربع 000/500/99 ریال معادل کل 000/500/870/5 ریال.

2) شرکت کنندگان باید جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد ، مبلغ 000/500 ریال براساس دفترچه عوارض محلی به شماره مصوبه 119/5 مورخ 14/10/98 به شماره حساب 0107030747001 شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند.

3) شرکت کنندگان جهت سپرده شرکت در مزایده می بایست:

جهت پلاک زمین به مساحت حدوداً 59 مترمربع مبلغ 000/525/293 ریال  بصورت ضمانت نامه بانکی یا بصورت وجه نقد به شماره  حساب 3100003444002 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری واریز نمایند.

4) متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را، هرکدام بصورت جداگانه در فرم مجزا حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 31/04/1400 کتباً در دو پاکت الف و ب لاک و مهر شده (پاکت الف محتوی سپرده شرکت در مزایده ، فیش واریزی جهت خرید اسناد و برگ آگهی مزایده امضاء شده و پاکت ب  محتوی فتوکپی کارت ملی و برگ پیشنهاد قیمت بر اساس تعيين بهای هر متر مربع و جمع کل که باید به عدد و حروف بدون خط خوردگی نوشته و زیر آن مهر و امضاء و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد )به دبیرخانه واحد حراست  شهرداری تحویل نمایند.

5) درخواستهای واصله رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 02/05/1400 با حضور اعضای کمیسیون که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

6) کمیسیون بنا به صرفه و صلاح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7) برنده مزایده می بایست ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز وجه نقد به صورت کامل جهت نقل و انتقال به شماره حساب 0107030747001 شهرداری نزد بانک ملی اقدام نمایند.

8) به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9) کلیه هزینه ها از جمله نقل و انتقال، پروانه ساختمان، سایر عوارض، مالیات، هزینه صدور سند مالکیت و… به عهده برنده مزایده می باشد.

10) سپرده نفرات اول ،دوم وسوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی خواهد ماند ، چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری در مدت هفت روز از تنظیم قرارداد خودداری  نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقرارداد با نفر دوم منعقد وهمچنین نفر سوم.

11) فتوکپی کارت ملی و یا کارت شناسایی معتبر از شرکت کننده لازم  می باشد.

12) پیشنهاد دهندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرائط مهر و امضاء نمایند.

14)جهت دریافت فرم شرکت در مزایده ، کروکی وکسب اطلاعات بیشتر به واحدامور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 37424000 -031 داخلی 221 تماس حاصل نمائید.

15) شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

16) در صورت اضافه و یا کسر متراژ برابر قیمت پیشنهادی استرداد و یا دریافت خواهد شد.

 

 

                                                                                                                                                                   جواد نصری

                                                                                                                                                            شهردار فلاورجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

19 − دو =

فهرست