عملیات نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر؛ جمع آوری و حمل زباله

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. عملیات نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر؛ جمع آوری و حمل زباله

👈آگهی مناقصه

❇️ شهرداری فلاورجان به استناد مصوبه شماره ۶/۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان و بودجه سال ۱۴۰۲، در نظر دارد عملیات نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر و جمع آوری و حمل زباله را با اعتباری بالغ بر ۹۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق برگزاری آگهی مناقصه عمومی و برای مدت یکسال شمسی به شرح ذیل واگذار نماید.

🔰 شرایط مناقصه:

🔺شرکت کنندگان باید دارای صلاحیت فنی بوده و تائیدیه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند.
🔻شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
🔺شرکت کنندگان باید جهت شرکت در فرایند مناقصه مبلغ ۴/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش به حساب سپرده شماره IR۱۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۴۴۴۰۰۲ واریز و يا يک فقره ضمانت نامه بانكی به همان مبلغ ضمیمه پیشنهاد خود نمايند.
🔻پیشنهاد دهندگان بايد پيشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲ در سه پاکت الف، ب، ج؛ پاکت الف محتوی سپرده شرکت در مناقصه ضمن بارگذاری در سامانه ستاد به صورت لاک و مهر تحویل دبیرخانه حراست شهرداری گردد، پاکت ب محتوی برگ آگهی و اسناد بارگذاری شده مناقصه، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات، تصویر روزنامه رسمی کشور، رزومه کاری و صلاحیت فنی و کار، پاکت ج محتوی برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف نوشته شده باشد و کلیه اسناد مناقصه و مدارک موجود مهر و امضاء و در سامانه ستاد دولت بارگذاری نمایند.
🔺پيشنهادات رسيده راس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معاملات در محل شهرداری قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.
🔻با عنایت به ماده۷ آئین نامه مالی شهرداری ها نتیجه مناقصه حداکثر تا ۷ روز پس از جلسه کمیسیون اعلام خواهد شد.
🔺کمیسیون در رد يا قبول یک یا کليه پيشنهادات مختار بوده و به پيشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسيده و يا مبهم و مخدوش يا بدون سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
🔻سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی می ماند و چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته از تنظيم قرارداد خودداری نمايد سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد و چنانچه نفر دوم و سوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها نيز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
🔻برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايد معادل ۱۰٪کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانكی و یا سپرده نقدی به شماره حساب سپرده IR۱۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۴۴۴۰۰۲ به نام شهرداری نزد بانک ملی واریز و رسید آن را به شهرداری تسليم نمايد.
🔺کلیه کسورات قانونی نظیر مالیات، بیمه و…به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
🔻کارفرما می تواند حداكثر ۲۵٪ کل پیمان را به مبلغ پيمان اضافه و يا کسر نمايد.
🔺هزینه کارهای انجام شده پس از ارائه صورت وضعیت و تنظیم صورت جلسه های اندازه گیری، بررسی و تایید دستگاه نظارت شهرداری طبق مقررات پرداخت خواهد شد.
🔻شرکت کنندگان می بایست قرارداد مربوطه را که ضمیمه اسناد مناقصه(بارگذاری شده) می باشد را به منزله قبول کلیه شرایط مهر و اعضاء نمایند و در صورت برنده شدن هيچگونه تغییراتی در قرارداد اعمال نخواهد شد.
🔺متقاضیان می بایست قیمت پیشنهادی خود را بر اساس فرم پیشنهاد قیمت شهرداری بدون تعدیل و ما به التفاوت اعلام نمایند و ما به التفاوت افزایش سنواتی به آن تعلق نمی گیرد.

🖥جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شهرداری فلاورجان مراجعه فرمائید.

☎️جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد دولت مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای سیدمسیح موسوی(مسئول امور قراردادها) با شماره تلفن ۳۷۴۲۴۰۰۰_۰۳۱ داخلی ۲۲۱ تماس حاصل نمائید.

🇮🇷روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان🇮🇷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

14 − یک =

فهرست